Hệ thống quản lý năng lượng SEMS-L cho nhà máy SEOJIN VINA tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

Lắp đặt Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) – Hệ thống đo lường, giám sát & quản lý Điện năng SEMS-L tại nhà máy SEOJIN VINA, KCN Tiên Sơn – Tiên Du – Bắc Ninh

-Thời gian triển khai: 2021