Dự án

Công ty Đồng Korea KCT trang bị hệ thống quản lý năng lượng SEMS-L

Chuyển Đổi Hệ Thống - Hướng Tới Năng Lượng Bền Vững

Công ty Đông Phương trang bị hệ thống quản lý năng lượng SEMS-L

Chuyển Đổi Hệ Thống - Hướng Tới Năng Lượng Bền Vững

Công ty Aomaga trang bị hệ thống quản lý năng lượng SEMS-L

Công ty TNHH đồng kỹ thuật Aomaga trang bị hệ thống quản lý năng lượng,

Hệ thống SEMS-L Khu công nghiệp Nam Tài

Nhà máy may KCN Nam Tài trang bị hệ thống quản lý năng lượng, hỗ

Hệ thống giám sát trạm biến áp S3M-SGMV cho Công ty sản xuất thép Xuân Phú

Hệ thống giám sát trạm biến áp S3M-SGMV cho Công ty sản xuất thép Xuân

Hệ thống giám sát trạm biến áp S3M-SGMV cho Công ty SEOJIN Hàn Quốc

Hệ thống giám sát trạm biến áp S3M-SGMV cho Công ty SEOJIN Hàn Quốc THÔNG

Hệ thống quản lý năng lượng SEMS-L cho nhà máy SEOJIN VINA tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

Lắp đặt Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) – Hệ thống đo lường, giám

Hệ thống quản lý năng lượng SEMS-L cho nhà máy SEOJIN SYSTEM VINA tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

Lắp đặt Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) – Hệ thống đo lường, giám

Hệ thống quản lý năng lượng SEMS-L cho nhà máy SEOJIN AUTO tại KCN Đại Đồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Lắp đặt Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) – Hệ thống đo lường, giám

Hệ thống quản lý năng lượng SEMS-L cho nhà máy TEXON VIỆT NAM tại KCN Đại Đồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Lắp đặt Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) – Hệ thống đo lường, giám