Dịch vụ kiểm toán năng lượng

Các dịch vụ chính trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng của SES bao gồm:

– Tư vấn chuyển giao công nghệ tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo.

– Tư vấn và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điện, hệ thống năng lượng nhiệt, hơi, …