Hệ thống đo lường, giám sát, quản lý máy biến áp online S3M-STMV

Hệ thống S3M-STMV là hệ thống đo lường, giám sát quản lý máy biến áp hạ thế online. Thay thế các phương pháp thủ công truyền thống, tiết kiệm nhân lực vận hành, nâng cao an toàn cho thiết bị, lưới điện và công nhân vận hành, cung cấp số liệu đo lường, giám sát và quản lý Online đầy đủ, chính xác và đồng bộ.