Cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCO)

Công ty dịch vụ năng lượng (từ viết tắt: ESCO hoặc ESCo) là một doanh nghiệp thương mại cung cấp một loạt các giải pháp năng lượng toàn diện bao gồm thiết kế và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng, bảo tồn năng lượng, cho thuê cơ sở hạ tầng năng lượng, phát điện và cung cấp năng lượng và quản lý rủi ro.

SES cung cấp 1 số dịch vụ ESCO chính sau:

– Điện mặt trời áp mái

– Các giải pháp sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng