SES HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI VÀ PHÁT TRIỂN

Trải nghiệm việc làm với môi trường chuyên nghiệp

  • Môi trường năng động .
  • Lãnh đạo tài tình .
  • Không giới hạn lương tùy theo năng lực .
  • Đăng kí bảo hiểm y tế , bảo hiểm xã hội với nhân viên chính thức .
  • Nhiều hoạt động , vui chơi giải trí , theo quý .

Việc làm cùng với ses

Phụ trách nhân sự

Phụ trách nhân sự

Phụ trách nhân sự

Phụ trách nhân sự

Việc làm cùng với ses

Kinh doanh kỹ thuật

Phòng kinh doanh

Nhân viên thiết kế mạch

Phòng R&D

IT Helpdesk

Phòng IT

Phụ trách nhân sự

Quản lý / Quản trị