SES HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI VÀ PHÁT TRIỂN

Trải nghiệm việc làm với môi trường chuyên nghiệp

  • Môi trường năng động .
  • Lãnh đạo tài tình .
  • Không giới hạn lương tùy theo năng lực .
  • Đăng kí bảo hiểm y tế , bảo hiểm xã hội với nhân viên chính thức .
  • Nhiều hoạt động , vui chơi giải trí , theo quý .

Việc làm cùng với ses

Kinh doanh kỹ thuật

Phòng kinh doanh

Nhân viên thiết kế mạch

Phòng R&D

IT Helpdesk

Phòng IT

Phụ trách nhân sự

Quản lý / Quản trị