SEMS-L energy management system for SEOJIN VINA factory in Tien Son Industrial Park, Bac Ninh

Lắp đặt Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) – Hệ thống đo lường, giám sát & quản lý Điện năng SEMS-L tại nhà máy SEOJIN VINA, KCN Tiên Sơn – Tiên Du – Bắc Ninh

-Thời gian triển khai: 2021