Hệ thống Đo lường, Giám sát, Quản lý trạm biến áp và lưới điện TRUNG ÁP S3M-SGMV Plus

S3M-SGMV Plus là Hệ thống Đo lường, Giám sát, Quản lý trạm biến áp và lưới điện TRUNG ÁP. Hệ thống giám sát phóng điện, nhiệt độ, độ ẩm, thông số điện; cảnh báo các trạng thái bất thường tại tủ trung áp, máy biến áp, tủ hạ áp và các phần tử liên quan. Hệ thống hỗ trợ cung cấp giải pháp tự động hóa trong vận hành lưới điện trung và hạ áp, thay thế các phương pháp thủ công truyền thống: giúp giảm nhân lực vận hành, nâng cao an toàn cho thiết bị, lưới điện và con người. Hệ thống cung cấp số liệu đo lường, giám sát và quản lý online đầy đủ, chính xác và đồng bộ.