Hệ thống quản lý năng lượng PMS SEMS-L

Hệ thống SEMS-L là hệ thống đo lường, giám sát, thu thập dữ liệu và quản lý điện năng, phục vụ công tác vận hành trong các nhà máy, tòa nhà, khu công nghiệp,…Ngoài ra, hệ thống thay thế các phương pháp thủ công truyền thống, giúp quản lý năng lượng sử dụng. Hỗ trợ phân tích, đánh giá các giải pháp tiết kiệm điện năng, tiết kiệm nhân lực và nâng cao chất lượng quản lý vận hành.