Hệ thống SEMS-PV giám sát, chẩn đoán, dự báo & điều khiển cho các hệ thống điện mặt trời

SEMS-PV là giải pháp giám sát, chẩn đoán, dự báo và điều khiển cho các hệ thống điện mặt trời (Điện mặt trời áp mái, nhà máy điện mặt trời). Hệ thống SEMS-PV là công cụ thông minh, tối ưu phục vụ cho chủ đầu tư, hỗ trợ người quản lý và đội ngũ kỹ sư vận hành trong các nhà máy điện mặt trời