Công ty Aomaga trang bị hệ thống quản lý năng lượng SEMS-L

Công ty TNHH đồng kỹ thuật Aomaga trang bị hệ thống quản lý năng lượng, hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác quản lý, vận hành nhà máy và nắm bắt chi phí điện năng trên từng sản phẩm.

Aomaga1

Số lượng điểm đo

Hệ thống SEMS-L được áp dụng cho 11 điểm đo tủ điện nằm trong dây chuyền sản xuất

Aomaga2 1

Hoàn thành lắp đặt

– Các tủ điện được trang bị đồng hồ đo điện đa năng phiên bản có chức năng đo sóng hài.

– Các dây điện, biến dòng được lắp đặt gọn gàng, đảm bảo tính an toàn và thẩm mỹ

Aomaga3

Hoàn thành lắp đặt

Sau khi lắp đặt, các đồng hồ được kiểm tra so khớp thông số hoạt động theo thực tế để đảm bảo tính chính xác.

Aomaga4

Đào tạo sử dụng phần mềm

Khách hàng được nhân viên kỹ thuật của SES hướng dẫn thao tác và sử dụng phần mềm

Aomaga5

Một số hình ảnh phần mềm

Màn hình tổng quan cung cấp thông tin về công suất tức thời của nhà máy và nguồn điện

Aomaga6

Biểu đồ điện năng

Biểu đồ điện năng tiêu thụ giúp người sử dụng xem được nhà máy đã tiêu thu bao nhiêu điện theo ngày/ tháng hoặc năm, biểu đồ có chức năng so sánh mức tiêu thụ năng lượng theo các thời điểm.