Hệ thống quản lý năng lượng SEMS-L cho nhà máy SEOJIN AUTO tại KCN Đại Đồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Lắp đặt Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) – Hệ thống đo lường, giám sát & quản lý Điện năng SEMS-L tại nhà máy SEOJIN AUTO

-Địa điểm lắp đặt: KCN Đại Đồng- Từ Sơn – Bắc Ninh

-Thời gian triển khai: 2021