SEMS-L energy management system for SEOJIN AUTO factory in Dai Dong Industrial Park, Tu Son, Bac Ninh

Lắp đặt Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) – Hệ thống đo lường, giám sát & quản lý Điện năng SEMS-L tại nhà máy SEOJIN AUTO

-Địa điểm lắp đặt: KCN Đại Đồng- Từ Sơn – Bắc Ninh

-Thời gian triển khai: 2021