Phần 2: Doanh nghiệp Quản lý năng lượng thông qua ISO 50001 và Ra quyết định theo hướng dữ liệu

phần 1, chúng tôi đã nêu ra tầm quan trọng của việc thiết kế Khung quản lý năng lượng. Và sang phần 2 sau đây sẽ là khả năng của ISO 50001 trong việc cung cấp một khởi điểm tốt để bắt đầu hành trình Quản lý năng lượng cho doanh nghiệp.

Khi đã xác định được mức KPI phù hợp với doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể đưa ra các chiến lược sử dụng các thiết bị đo lường, cảm biến có khả năng giám sát các chỉ số KPI – liên tục hoặc định kỳ (kết hợp với các cách thức theo dõi vận hành thủ công). Các chiến lược này phụ thuộc vào ngân sách của doanh nghiệp và mức độ quan tâm của doanh nghiệp đối với việc quản lý năng lượng.

Sau khi hoàn thành được 2 ý trên, doanh nghiệp có thể tính đến việc lựa chọn Hệ thống Thông tin và Quản lý năng lượng (EMIS) – phù hợp và liên quan đến nhu cầu doanh nghiệp. EMIS có nhiều loại và đa dạng quy mô. Tuy vậy, việc chọn ra EMIS phù hợp với doanh nghiệp lại khá là đơn giản: hệ thống có tự động hay không, khả năng theo dõi KPI theo thời gian thực thế nào và các thang điểm doanh nghiệp muốn áp dụng. Cách tiếp cận ra quyết định theo hướng dữ liệu dựa trên việc theo dõi KPI có thể chỉ ra các thông tin hữu ích về các cơ hội tiết kiệm năng lượng sử dụng trong các khâu khác nhau, giúp dễ dàng xác định các hạn chế và biện pháp cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Khi được thực hiện đúng cách, cách tiếp cận này có thể giảm đáng kể lượng thời gian mà kiểm toán viên năng lượng cần dành tại hiện trường để xác định và định lượng các biện pháp tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.

Tiêu chuẩn ISO 50001 về Quản lý hệ thống năng lượng

Tiêu chuẩn ISO 50001 – Quản lý năng lượng tiêu thụ và nâng cao hiệu suất vận hành

Lợi ích của việc ra quyết định dựa trên dữ liệu

Ra quyết định theo hướng dữ liệu thường khách quan hơn, nó loại bỏ yếu tố “cảm xúc” khỏi các quy trình kiểm định – kiểm tra quan trọng. Với sự tiến bộ của công nghệ giám sát năng lượng, điện toán đám mây và “chi phí rẻ” của các loại đồng hồ đo và cảm biến cho phép các doanh nghiệp không chỉ tối ưu hóa hiệu suất sử dụng năng lượng của các thiết bị, mà còn cho phép giám sát đa điểm (nhiều máy, nhiều dây chuyền sản xuất, nhiều nhà máy, …) dựa trên các thang điểm và KPI đã để ra. ISO 50001 là một công cụ hỗ trợ đắc lực cung cấp các chỉ dẫn chi tiết trong việc định hướng các hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) như một phần của quy trình quản lý năng lượng của doanh nghiệp và giúp thiết lập các mục tiêu tiết giảm năng lượng tiêu thụ.

Ra quyết định dựa trên hướng dữ liệu mang đến rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Việc theo dõi và áp dụng “ra quyết định theo hưỡng dữ liệu” giúp doanh nghiệp sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian – chi phí, và cuối cùng mang lại ROI (tỷ suất hoàn vốn) tốt hơn. “Ra quyết định theo hướng dữ liệu” không chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, mà còn thúc đẩy các chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả của quốc gia ở cấp độ vĩ mô. 

SES – cung cấp cho doanh nghiệp các sản phẩm, giải pháp thông minh cho lưới điện và hệ thống năng lượng