Lắp đặt giải pháp S3M-SGMV cho trạm biến áp Công ty điện lực Bắc Ninh

Dự án lắp đặt Giải pháp S3M-SGMV cho trạm biến áp Công ty điện lực Bắc Ninh
THÔNG TIN DỰ ÁN
+TRẠM 1
– Công suất MBA: 2500kVA
– Giám sát: MBA + 2 tủ tổng + 4 nhánh
+TRẠM 2
– Công suất MBA: 560kVA
– Giám sát: MBA + 4 nhánh