Lắp đặt giải pháp S3M-SGMV cho trạm biến áp Công ty điện lực Bắc Giang

Dự án lắp đặt Giải pháp S3M-SGMV cho trạm biến áp Công ty điện lực Bắc Giang
THÔNG TIN DỰ ÁN
+TRẠM 1
– Công suất MBA: 630kVA
– Giám sát MBA+ 4 nhánh
+TRẠM 2
– Công suất MBA: 630kVA
– Giám sát MBA+ 5 nhánh