HỘI THẢO GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP ONLINE S3M-SGMV TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM

Ngày 31/10/2022, Tại Công ty Điện lực tỉnh Hà Nam, Công ty cổ phần năng lượng 𝐕𝐢𝐭𝐞𝐜𝐡 đã tổ chức Hội thảo giới thiệu Hệ thống đo lường giám sát và quản lý lưới điện hạ áp online 𝐒𝟑𝐌-𝐒𝐆𝐌𝐕. Các đơn vị tham dự bao gồm: Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Nam do ông Vũ Hoàng Lâm. Phó giám đốc Công ty chủ trì cùng các phòng ban chuyên môn liên quan gồm: phòng Kỹ Thuật, phòng An toàn, phòng Quản lí đầu tư, phòng Kế hoạch vật tư, trung tâm Điều độ và các chi nhánh Điện lực thành viên.
 
   Tại Hội thảo, ông Hoàng Đức Việt, giám đốc công ty cổ phần 𝐕𝐢𝐭𝐞𝐜𝐡 đã giới thiệu về cấu trúc, chức năng chính của Hệ thống 𝐒𝟑𝐌-𝐒𝐆𝐌𝐕 và dữ liệu vận hành thực tế của Hệ thống 𝐒𝟑𝐌. Qua đó, các bên đã có những trao đổi và nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực về giải pháp.
 
Công ty Điện lực Hà Nam đánh giá cao Hệ thống giám sát, đo lường và quản lý trạm biến áp & lưới điện hạ áp online S3M-SGMV. Hệ thống thay thế các phương pháp thủ công truyền thống, tiết kiệm nhân lực vận hành, nâng cao an toàn cho thiết bị, lưới điện và công nhân vận hành, cung cấp số liệu đo lường, giám sát và quản lý Online đầy đủ, chính xác và đồng bộ. Ưu việt của Hệ thống S3M-SGMV là dễ dàng triển khai lắp đặt, tích hợp linh hoạt vào các trạm biến áp để chuyển hệ thống vận hành giám sát offline thành hệ thống vận hành, giám sát trạm biến áp online từ xa. Hệ thống góp phần số hóa dữ liệu vận hành, hỗ trợ kịp thời phát hiện và xử lý các hiện tượng bất thường, giúp trạm biến áp vận hành ổn định và tin cậy.
 
Công ty Điện lực Hà Nam sẽ phối hợp nghiên cứu đánh giá và từng bước áp dụng việc chuyển đổi số trong công tác vận hành và hiện đại hóa lưới điện theo chủ trương Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam thể hiện trong Nghị quyết số 𝟔𝟖/𝐍𝐐-𝐇Đ𝐓𝐕 ngày 17/02/2021.
——————————-
Mọi thông tin về giải pháp xin tham khảo: https://ses-tech.vn/…/he-thong-do-luong-giam-sat-quan…/