Hệ thống quản lý năng lượng SEMS-L cho nhà máy TEXON VIỆT NAM tại KCN Đại Đồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Nhà máy Texon Việt Nam

Lắp đặt Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) – Hệ thống đo lường, giám sát & quản lý Điện năng SEMS-L tại nhà máy TEXON Việt Nam

-Địa điểm lắp đặt:  KCN Đại Đồng – Từ Sơn – Bắc Ninh

-Thời gian triển khai: 2021