Hệ thống quản lý năng lượng SEMS-L cho nhà máy SEOJIN tại KCN Song Khê, Bắc Giang

Lắp đặt Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) – Hệ thống đo lường, giám sát & quản lý Điện năng SEMS-L tại nhà máy SEOJIN Bắc Giang

-Địa điểm lắp đặt: KCN Song Khê, Song Khê, Bắc Giang

-Thời gian triển khai: 2021