HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ISO 50001

Đối với các công ty, doanh nghiệp, năng lượng là một yếu tố rất quan trọng trong quá trình hoạt động và sản xuất. Thế nhưng, đây cũng là một thành phần gây tốn kém về mặt chi phí lẫn môi trường.

Theo Cơ quan năng lượng Quốc tế (IEA), lượng năng lượng tiêu thụ trên toàn cầu đã tăng gấp đôi trong vòng 40 năm qua và dự kiến sẽ tăng thêm 30% vào năm 2040 [1]. Năng lượng cũng là một trong những yếu tố chính đóng góp vào sự thay đổi khí hậu, chiếm gần 60% lượng phát thải khí nhà kính của toàn thế giới.

Nâng cao quy trình, công tác quản lý năng lượng tiêu thụ không chỉ cải thiện cho hành tinh của chúng ta, mà còn tiết kiệm các chi phí, tiền cho các tổ chức, doanh nghiệp. Một nghiên cứu được thực hiện bởi tổ chức ClimateWorks – một tổ chức phi chính phủ nhằm thúc đẩy sức mạnh của hoạt động từ thiện tập thể trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Cho thấy rằng, nếu các công tác cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm thiểu khí thải carbon trong lĩnh vực công nghiệp và tòa nhà nói riêng, đã có thể tiết kiệm các chi phí liên quan đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng lên đến 3.2 nghìn tỷ USD [2].

ISO 50001:2018, Energy management systems – Requirements with

guidance for use (Hệ thống quản lý Năng lượng – Yêu cầu với hướng dẫn sử dụng), là một công cụ giúp cho các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý năng lượng và tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn.

ISO 50001 là gì?

ISO 50001 là một tiêu chuẩn mang tính tình nguyện áp dụng cho hệ thống quản lý năng lượng, có thể áp dụng cho bất kỳ loại hình tổ chức, quy mô nào hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh.

ISO 50001 hướng tới

 • Hỗ trợ doanh nghiệp thiện một cách hiệu quả quá trình sử dụng và tiêu thụ năng lượng.
 • Tạo sự rõ ràng, minh bạch và thuận lợi trong việc kết nối và quản lý tập trung các nguồn năng lượng.
 • Thúc đẩy các biện pháp quản lý năng lượng tốt nhất.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đánh giá và ưu tiên thực hiện các công nghệ hiện đạo nhằm nâng cao hiệu suất năng lượng.
 • Tạo ra một khuôn khổ để thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 • Hướng tới giảm phát thải khí nhà kính và các tác động tiêu cực khác từ việc sử dụng năng lượng không hiệu quả.

 ISO 50001 tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý đã được công nhận khác, chẳng hạn như ISO 14001 đối với hệ thống quản lý môi trường và ISO 9001 đối với hệ thống quản lý chất lượng. Do đó rất lý tưởng để tích hợp vào các hệ thống và quy trình quản lý hiện có.

Những lợi ích ISO 50001 mang lại cho doanh nghiệp

Đạt chứng chỉ ISO 50001 cho khách hàng, nhân viên và các bên liên quan thấy việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả là ưu tiên trong doanh nghiệp của bạn và việc sử dụng, tiêu thụ năng lượng được quản lý một cách có hệ thống, tập trung. Việc sử dụng một hệ thống quản lý năng lượng tại doanh nghiệp giúp cho:

 • Cải thiện hiệu quả sử dụng và tiêu thụ năng lượng.
 •  Giảm tác động môi trường, bao gồm phát thải khí nhà kính, mà không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và đồng thời vẫn tăng lợi nhuận.
 •  Liên tục cải tiến hệ thống quản lý năng lượng.
 •  Đảm bảo việc đo lường, thu thập dữ liệu, lập báo cáo và đánh giá mức tiêu thụ năng lượng.
 •  Đem lại hình ảnh truyền thông đáng tin cậy về các nỗ lực thực hiện sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.

Tiến tới ISO 50001 cùng doanh nghiệp của bạn

Điều quan trọng là bạn và doanh nghiệp đã sẵn sàng cam kết và đặt ra mục tiêu về thời hạn triển khai và thẩm định cho chứng chỉ này.

Các công ty có kế hoạch và sự chuẩn bị tốt thường có lợi thế và sẵn sàng để được chấp thuận cho chứng chỉ ISO 50001, bao gồm các công tác:

 • Phân tích lượng năng lượng tiêu thụ và xác định khu vực có lượng sử dụng năng lượng (cao) đáng kể.
 • Bảo đảm các yêu cầu về pháp lý hiện hành.
 •  Xác định và ưu tiên các kế hoạch, phương án để đạt được hiệu quả trong sử dụng năng lượng.
 • Thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu cải tiến không ngừng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Một trong những điều quan trọng người quản lý doanh nghiệp cần lưu ý đó là: việc phát triển, thực hiện và đạt chứng nhận cho hệ thống quản lý năng lượng là cả một quá trình. Việc được nhận chứng chỉ ISO 50001 từ các cơ quan chức năng là thành tựu của quá trình không ngừng cải tiến, cố gắng của doanh nghiệp và từng cá nhân trong doanh nghiệp.

Nguồn tham khảo:

1) International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2017 :

www.iea.org/weo2017

2) ClimateWorks Foundation : www.climateworks.org/portfolios/energy-efficiency

ISO: Tổ chức thế giới về tiêu chuẩn (https://www.iso.org)

Tổ chức Det Norske Veritas (DNV)