Dự án lắp đặt hệ thống S3M-STMV cho Trạm Biến Áp Công Ty Điện lực Tuyên Quang

Công ty Điện lực tỉnh Tuyên Quang ứng dụng giải pháp lưới điện thông minh S3M-STMV do công ty SES nghiên cứu và phát triển.

Vào ngày 14/05/2023 vừa qua, Công ty SES phối hợp cùng Công ty Điện lực tỉnh Tuyên Quang đã triển khai lắp đặt hệ thống đo lường, giám sát và quản lý máy biến áp online STMV tại Trạm Biến Áp ở Ủy ban nhân dân thành phố tỉnh Tuyên Quang.

 

Hệ thống STMV của SES được đánh giá cao bởi độ chính xác và sự vận hành ổn định. Bởi sau khi nghiệm thu, hệ thống phần mềm đã hiển thị cảnh cáo sớm về trạng thái tới bộ phận kĩ thuật để kịp thời xem xét và kiểm tra.

 

Các kỹ sư SES phối hợp cùng đơn vị EVN tỉnh Tuyên Quang tham gia lắp đặt hệ thống

 

Đi cùng dự án từ quá trình tư vấn, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành và chạy thử nghiệm thu, SES tự hào và vinh dự khi được góp phần vào quá trình xây dựng hệ thống lưới điện thông minh tại Việt Nam!

 

Kỹ sư SES trong quá trình tư vấn và hướng dẫn cách vận hành hệ thống S3M-STMV

Hệ thống đo lường, giám sát và quản lý MBA Online S3M-STMV

SES – cung cấp cho doanh nghiệp các sản phẩm, giải pháp thông minh cho lưới điện và hệ thống năng lượng