Cửa sổ hồng ngoại IRISS

Hệ thống điện thường xảy ra các lỗi liên quan đến kết nối cơ học. Các lỗi này thường tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ nếu không được phát hiện và sửa chữa kịp thời. Thực hiện kiểm tra hồng ngoại là một phương pháp bảo trì mạnh mẽ có thể xác định các khu vực có sự thay đổi bất thường về nhiệt độ.