S3M-SGMV substation monitoring system for Xuan Phu Steel Manufacturing Company

Hệ thống giám sát trạm biến áp S3M-SGMV cho Công ty sản xuất thép Xuân Phú

THÔNG TIN TRẠM

– Địa điểm lắp đặt: Đông Anh – Hà Nội
– Thời gian: Tháng 10/2017
– Sản phẩm: Hệ thống đo lường, giám sát, quản lý máy biến áp và lưới điện hạ áp online S3M-SGMV