Project to equip S3M-SGMV Smart Low Voltage Grid Monitoring & Management System for substations in Hanoi city

Dự án trang bị Hệ thống Giám sát & Quản lý lưới điện hạ thế thông minh S3M-SGMV cho các trạm biến áp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thông tin dự án

  • Địa điểm lắp đặt: Các trạm biến áp trên địa bàn tp. Hà Nội trực thuộc Tổng công ty Điện lực Hà Nội – EVN Hà Nội.
  • Kiểu trạm:
  • Các Hạng mục giám sát:
    • Về nhiệt độ: nhiệt độ môi trường, đầu cực hạ thế máy biến áp, lớp dầu trên cùng và thanh cái.
    • Về điện năng: U, I, cosφ, kVArh, kVAh, kWh, % tải ở lộ tổng và các lộ nhánh.

Vào ngày 28/12/2021, Công ty TNHH giải pháp lưới điện thông minh SES đã phối hợp cùng các phòng dịch vụ khách hàng thuộc EVN, để triển khai lắp đặt Hệ thống Giám sát & Quản lý lưới điện hạ thế thông minh S3M-SGMV.

Các trạm biến áp được trang bị hệ thống giám sát SGMV đều đa dạng về công suất máy và kiểu trạm.

Dưới đây là một số hình ảnh lắp đặt:

Thiết bị giám sát SGMV được đặt gọn gàng trong khoang hạ thế hoặc có thể lắp trong tủ bảo vệ với tiêu chuẩn bảo vệ chống xâm nhập IP54 do SES cung cấp

Hệ thống có thể được lắp đặt với đa dạng kiểu trạm và đa dạng công suất máy