Installation of S3M-SGMV solution for substation Truong An Wood Manufacturing Company

Dự án lắp đặt Giải pháp S3M-SGMV cho trạm biến áp Công ty sản xuất gỗ Trường An
THÔNG TIN DỰ ÁN
– Địa điểm lắp đặt: Hà Nội
– Công suất MBA: 400KVA
– Giám sát MBA + 1 nhánh