Installation of S3M-SGMV solution for solar power plants

Dự án lắp đặt Giải pháp S3M-SGMV cho nhà máy điện mặt trời
THÔNG TIN DỰ ÁN
+TRẠM 1
– Địa điểm lắp đặt: Đồng nai
– Công suất MBA: 560kVA
– Giám sát: MBA + 1 nhánh
+TRẠM 2
– Địa điểm lắp đặt: Đắk Lắk
– Công suất MBA: 1000kVA
– Giám sát: MBA + 1 nhánh