S3M-SGMV substation monitoring system for Korea SEOJIN Company

Hệ thống giám sát trạm biến áp S3M-SGMV cho Công ty SEOJIN Hàn Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN

– Địa điểm lắp đặt: Nhà máy SEOJIN Hàn Quốc – KCN Song Khê, Bắc Giang

– Thời gian: Tháng 10/2019

– Công suất: 5000kVA

– Sản phẩm: Hệ thống đo lường, giám sát, quản lý máy biến áp và lưới điện hạ áp online S3M-SGMV

Leave a Reply

Your email address will not be published.