Installing S3M-SGMV substation monitoring system for Tru Xa Truc Giang Substation

Ngày 7 tháng 10 năm 2020, Công ty TNHH Giải pháp lưới điện thông minh SES phối hợp với Công ty Điện lực Tân Thuận triển khai lắp đặt Hệ thống giám sát trạm biến áp S3M-SGMV cho Trạm biến áp Cư Xá Trúc Giang.

 Với mục tiêu ứng dụng công nghệ cao thay thế các phương pháp thủ công truyền thống, tiết kiệm nhân lực vận hành, nâng cao an toàn cho thiết bị, lưới điện. Giải pháp S3M-SGMV sẽ cung cấp số liệu đo lường tình trạng hoạt động của Trạm biến áp, giúp người vận hành có thể giám sát và quản lý online, chính xác và đồng bộ.

Lắp đặt hệ thống đo lường, giám sát & quản lý Trạm biến áp và lưới điện hạ áp S3M-SGMV cho Trạm biến áp Tân Thuận, Trúc Giang
Lắp đặt hệ thống đo lường, giám sát & quản lý Trạm biến áp và lưới điện hạ áp S3M-SGMV cho Trạm biến áp Tân Thuận, Trúc Giang

Đặc điểm nổi trội của Hệ thống đo lường, giám sát và quản lý Trạm biến áp, lưới điện hạ áp online S3M-SGMV là khả năng tương thích với tất cả các loại máy biến áp phổ biến trên thị trường. Giúp triển khai nâng cấp trạm biến áp vận hành thủ công thông thường được vận hành và giám sát từ xa với chi phí đầu tư hợp lý. S3M-SGMV cho phép giám sát máy biến áp và tủ phân phối hạ áp về các thông số điện và trạng thái vận hành cùng với nhiệt độ đầu cáp, nhiệt độ môi trường.v.v..

Thiết bị giám sát SGMV lắp đặt tại Trạm biến áp Tân Thuận, Trúc Giang
Thiết bị giám sát SGMV lắp đặt tại Trạm biến áp Tân Thuận, Trúc Giang

Thông tin trạm

– Địa điểm lắp đặt: Trạm biến áp Cư Xá Trúc Giang công suất 560kVA, phường 12, quận 4, tp. Hồ Chí Minh.

– Thời gian: 07/10/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.